Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας - Τηλεπισκόπησης

Το Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας – Τηλεπισκόπησης ιδρύθηκε στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών με το Προεδρικό Διάταγμα 248 (ΦΕΚ 102/31-7-1990), σύμφωνα με το οποίο το εργαστήριο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε θέματα Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης και συμβάλει στη συγκρότηση Γεωπληροφοριακών Συστημάτων.

Διδάσκονται αρχές, μέθοδοι, όργανα, εξελίξεις, προϊόντα, εφαρμογές των παραπάνω γνωστικών αντικειμένων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Ειδικότερα, διδάσκονται τα παρακάτω μαθήματα:


Προπτυχιακά μαθήματαΜεταπτυχιακά μαθήματα


  • ΠΜΣ - Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη «Απόκτηση, Επεξεργασία και Διαχείριση Περιβαλλοντικών Δεδομένων: Φωτογραμμετρικές, Τηλεπισκοπικές και Γεωπληροφοριακές Μέθοδοι και Συστήματα»
  • Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Προστασία Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού «Φωτογραμμετρία, Γεωπληροφοριακά Συστήματα και Φωτοερμηνεία, Τηλεπισκόπηση στη Μελέτη Μνημείων και Ιστορικών Κέντρων»


Διευθύντρια Εργαστηρίου


(κατ΄ ανάθεση): Μαρία Λαζαρίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια


Μέλη ΕργαστηρίουΥποψήφιοι διδάκτορες


  • Αικατερίνη Καραγιάννη, Πολιτικός Μηχανικός


Χώροι Εργαστηρίου


Το Εργ. Φωτογραμμετρίας-Τηλεπισκόπησης έχει χώρους στον 2ο όροφο του κτιρίου Α.Τ.Μ. (γραφείο 4), στο α΄ υπόγειο πτέρυγας Α.Τ.Μ. και στο β΄ υπόγειο πτέρυγας Α.Τ.Μ.


Ερευνητική δραστηριότητα


Θέματα Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης, καθώς και εφαρμογές τους σε θέματα: γεωτεχνικά, συγκοινωνιακά, υδραυλικής, περιβάλλοντος, κατασκευών, μνημείων και ιστορικών κέντρων.


Υποδομή


  • Αεροφωτογραφίες και δορυφορικά δεδομένα περιοχών της Ελλάδας.
  • Όργανα και λογισμικό ποιοτικής και μετρητικής επεξεργασίας εικόνων (όπως στερεοσκόπια, Digital Photogrammetric Plotter, λογισμικό ERDAS, λογισμικό Leica Photogrammetric Suite).
  • Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Canon EOS 7D για επίγειες λήψεις.